“Nie ma potwierdzenia w dokumentach, że w Katyniu do polskich oficerów strzelało NKDW” – mogą przeczytać uczniowie białoruskich szkół w podręczniku do historii.

Zmicier Drozd, historyk powiedział, że autor napisał tak ponieważ twierdzi, że nie ma dowodów, które potwierdzały by zbrodnie dokonane na Polakach przez Sowietów.

Na 151. stronie podręcznika czytamy:

“Prowadzono wiele badań, jednak również obecnie z powodu braku materiałów dokumentalnych oraz żywych świadków nie ustalono, jaki kraj odpowiada za rozstrzelanie polskich oficerów” – napisał prof. Jauhen Nowik w swoim podręczniku “Historia Białorusi dla 11 klasy”